Àmbits de recerca

Història intel·lectual europea moderna i contemporània. Història del pensament fenomenològic. Problemes, ofuscacions i perplexitats en historiografia de les idees.